Gi̇zli̇li̇k poli̇ti̇kasi

Şirket’in ana önceliklerinden biri Müşterilerin tam güvenliğinin sağlanmasıdır. Şirket, bilgilerin kamuya açık olmasına ve üçüncü şahısların kendi amaçları doğrultusunda kullanımına izin vermez. Şirket, Müşteri kimliği ve hesabı hakkındaki bilgileri geçici kullanım amacıyla üçüncü şahıslara satmaz, bildirmez veya sağlamaz. Şirket, tanınırlığını önemser ve Müşterilerine saygıyla yaklaşır.

Bilgi Toplanması

Şirket tüm Müşterilerden bilgi toplar. Gerekli bilgiler arasında ad soyadı, doğum tarihi, ikametgah adresi, telefon numarası, şehir kodu ve benzeri bilgiler dahil açık adres bilgisi yer alır. Bu bilgilerin tamamı Back Office kaydı esnasında Müşteri tarafından girilir. Bilgi toplama Şirket ile iş ilişkisinin başlangıcı için gerekli bir koşuldur.

Şirket Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

Müşteriler tarafından sunulan kişisel verilerin kapsamı:
  • Back Office kaydı esnasında Müşteri tarafından sunulan bilgiler (adı soyadı, doğum tarihi, ikametgah ülkesi, telefon numarası, şehir kodu dahil açık adres);
  • Şirket’in Back Office kaydı esnasında Müşteri kimliğini doğrulamasına olanak tanıyan devlet tarafından verilmiş kimlik belgeleri (pasaportlar, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve benzeri belgeler);
  • Ikametgah adresini gösteren belgeler (faturalar (gaz, su, elektrik ve benzeri), banka dokümanları);
  • Para transferlerini onaylayan belgeler (banka havalesi kullanılması halinde Şirket’in kararı doğrultusunda).

Çerezler

Şirket, internet sitesinin etkin çalışması ve istatistiksel raporlar oluşturulması için Çerezler kullanır. Bu dosyaların kullanımı Şirket’in kullanıcı dostu bir internet sitesi oluşturmasına ve internet sitesini Müşteriler için kullanışlı hale getirmesine olanak tanır. Çerezler, Müşterilerin Şirket internet sitesindeki aktivitelerine ilişkin küçük dosyalardır. Müşteri, Şirket internet sitesini ziyaret ettiğinde Müşteri bilgisayarında oluşturulurlar. Müşteri internet sitesini tekrar ziyaret ettiğinde, bir önceki ziyaretten elde edilen bilgiler kullanılır. Çerezler, Müşteri tarayıcısını tanımlamak için kullanılan karakter setlerinden oluşur. Bu dosyalar internet sitesi ziyaretçilerini takip etmek ve daha hızlı ve ideal erişim sunmak için kullanılırlar. Bu bilgiler Müşterileri tanımlamaz; yalnızca Şirket’in Müşterilerin Şirket hizmetleri ve internet sitesi aktivitesine yönelik bilgi edinmesini sağlar. Tüm bilgiler anonimdir. Müşteri, tarayıcı menüsündeki ayarları kullanarak Çerezleri durdurabilir.

Bilgi Kullanımı

Müşteri tarafından girilen bilgiler yalnızca kaliteli hizmet sunmak için kullanılır. Müşteri iletişim bilgileri Müşteri ile acil iletişim kurulması gerekmesi halinde veya Şirket güncellemeleri ve haberleri hakkında Müşteri’yi bilgilendirmek amacıyla kullanılabilir. Kendisi hakkında bilgi vererek Müşteri kişisel Back Office ve AML politikasına katılımı doğrulamış kabul edilir. Müşteri verisi kimliği onaylamak, Şirket haber hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmak, Şirket’in yeni hizmetleri hakkında hızlı bilgilendirme yapmak, müşteri hesap veritabanını iyileştirmek ve daha kaliteli hizmet ve ürün sunumu için istatistiksel veri analizi için kullanılır

Bilgi Korunması

Şirket, kişisel verilerin güvenliği için gelişmiş teknolojiler kullanır. Şirket çalışanları şirket içinde bilgi transfer süreçlerinde katı standartlara bağlı kalır.

Bilgilerin Üçüncü Şahıslara Aktarılması

Şirket, yalnızca belirtilen hallerde Müşteri hakkındaki bilgileri üçüncü şahıslara sunma hakkını saklı tutar. Bu haller şunlardır:
  • mahkemede kişisel hak ve mülkiyetin korunması;
  • mahkeme kararlarının uygulanması;
  • resmi talep halinde yasa uygulayıcılara bilgi sunulması;
  • Hizmet kalitesini artırmak için iş ortaklarına (trustees) bilgi aktarımı.

Kişisel Veri Değişiklikleri

Şirket’in tüm bilgilerin eksiksiz ve ilgili olduğunu varsayması nedeniyle, Şirket, Back Office’te belirtilen kişisel verilerde herhangi bir değişikliği bildirmesini Müşteri’den talep eder.

Kişisel Bilgi Sunma Reddi

Müşteri, kendisi için uygun olduğu takdirde kişisel bilgi sunmayı reddetme hakkına sahiptir. Ancak bu durumda, Şirket’in bazı veya tüm hizmetlerini Müşteri’ye sunamama ihtimali bulunmaktadır.