İade poli̇ti̇kasi

Şirket, kredi kartıyla yapılan bir ödemeyi iade etmenin gerektiği durumlarda, eğer Müşteri bunu yapmak için geçerli bir sebep sunarsa bir istisna yapabilir. Müşteri, hizmet sunulmadığı ya da sunulan hizmetin söylendiği gibi olmadığı, hizmetin düzgün çalışmadığı durumlarda iade talebinde bulunabilir. Para iadesi, hesaba para yatırıldığı ancak hiçbir işlemin yapılmadığı durumlarda mümkündür ve yalnızca para yatırımında kullanılan kredi kartına yapılır.

İade işlemini başlatmak için, Müşteri, [email protected] hesabına e-posta göndererek iptal talebinde bulunur. İptal talebinde, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla en azından şu bilgiler bulunmalıdır:
 • Müşterinin ad ve soyadı;
 • ikamet adresi;
 • iletişim için e-posta ve telefon numarası;
 • işlem hesabı numara ya da numaraları;
 • ilk yatırım miktarı, yatırımın yapıldığı tarih, kullanılan ödeme yöntemi (kredi/banka kartı gibi);
 • ödeme kimlik numarası (varsa);
 • iptal etme sebepleri aşağıdaki koşullara tabidir.

İptal talebinde Şirket’e gönderilen tüm bilgiler, ilk ödemede gönderilen bilgilerle tamamıyla aynı olmalıdır.

Alının tüm iptal talepleri, Şirket tarafından şu hüküm ve koşullara göre değerlendirilir:
 • tüm iptal talepleri gerçek ve makul sebeplerden dolayı yapılmalıdır ve bu sebepler, Müşteri tarafından idae talebinde detaylıca açıklanacaktır;
 • tüm iptal talepleri, ilk ödemenin yapıldığı andan itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır; kart düzeni ya da ödeme kurumu kuralları sebebiyle iptal talebinin işleme koyulmasının mümkün olmadığı durumlarda, Şirket Müşteri’yi bilgilendirir.
 • tüm iptal talepleri, Müşteri Anlaşması’nda işlem dışı faaliyetler ve istisnai durumlarda daha fazlası için belirlendiği üzere 2 iş günü içinde değerlendirilir. Şirket, daha fazla zamanın gerektiği durumlarda Müşteri’yi bilgilendirecektir.
 • tüm iptal talepleri, yalnızca talep edilen miktar ilk ödeme tutarını ve yatırım hesabındaki serbest marjini geçmediği durumlarda incelemeye alınır;
 • ödeme kurumu tarafından kesilen miktarlar ve olumsuz döviz kuru dalgalanmaları sebebiyle Şirket tarafından maruz kalınmış ya da oluşmuş tüm zarar ya da masraflar, iade tutarından karşılanır.