Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Forex Sözlüğü

Alım satımcı (Dealer) – Yatırımcının anlaşma içinde olduğu, temel işlemlerin yönetimini yapan birey ya da şirket. Alım satımcı, işlemlerin ikinci kısmı olma sorumluluğunu üstlenir.

Alış Fiyatı (Bid) – Bir para birimini satabileceğiniz fiyat. Alış fiyatı, Satış fiyatından (ask) düşüktür.

Alış Limit (Buy Limit) – Mevcut fiyat seviyesinden daha düşük fiyata satın almak için verilen bekleyen emir (şimdikinden daha ucuza al). Bu emir, fiyatın belli bir seviyeye düştükten sonra tekrar yükselişe geçeceği beklentisiyle verilir.

Alış stop (Buy stop) – Mevcut fiyat seviyesinden daha yüksek fiyata satın almak için verilen bekleyen emir (şimdikinden daha yükseğe al). Bu emir, piyasa fiyatının belli bir seviyeye ulaştıktan sonra artmaya devam edeceği beklentisiyle verilir.

Anlık Emir (Instant Execution) – Emrin belirlenen fiyatta uygulandığı emir uygulama yöntemidir. Fiyat, işlem sunucusuna giderken değişime uğrarsa, müşteri fiyat değişimi hakkında bilgilendirilir (yeniden fiyatlama ya da rekotasyon). Yatırımcı ya yeni fiyatı kabul edebilir ya da emrin uygulanmasını reddedebilir.

Aribtraj (Arbitrage) – Faiz oranı, döviz kuru oranı ya da emtia fiyatlarındaki farklılıklardan kâr elde etmek için fonun bir piyasadan diğerine aktarımı.

Aussie (AUD) – Avustralya dolarının argodaki adı.

Ayı (Bear) – Para biriminin devalüasyonuna bel bağlayan yatırımcı.

Bakiye (Balance) – Belirli bir dönemdeki son işlem tamamlandıktan sonra yatırım hesabında kalan fon tutarı.

Bekleyen emir (Pending order) – Fiyat daha sonraları emirde belirlenen seviyeye ulaştığında yatırım araçlarının alınması ya da satılması için verilen emir.

Boğa (Bull) – Döviz kurunun yükselişine bel bağlayan yatırımcı.

Broker – Yatırım araçlarının alıcısı ve satıcı arasında temsilci rolünü üstlenirken ücret talep eden (komisyon ücreti) birey ya da şirket.

Çapraz döviz çiftleri (Cross currency pairs) – USD'yi içermeyen döviz çiftleri. Örneğin, EUR/JPY.

Destek seviyesi (Support level) – Piyasa katılımcılarının genelde hangi noktada alım işlemlerine başladığını belirleyen teknik analiz terimi.

Direnç seviyesi (Resistance level) – Piyasa katılımcılarının genelde hangi noktada satım işlemlerine başladığını belirleyen teknik analiz terimi

Döviz Çifti (Currency pair) – Döviz piyasasında alım satımı yapılan yatırım aracı. Döviz çifti, iki para biriminden oluşur ve birinin diğerine oranı şeklinde yazılır. Örneğin, USD/JPY. Sonucuna döviz kuru ya da kotasyon denir.

Döviz kuru / Kotasyon (Exchange rate / Quotation) – Bir para biriminin diğerine oranıdır. Örneğin, 1 EUR 1,3000 USD karşılığında alınabiliyorsa şöyle görünür: EUR/USD = 1,3000.

Durdurma (Stop out) – Emrin otomatik kapanma işlemi. Bu prosedür, yatırım hesabındaki kalan fonla marjin arasındaki fark belli bir yüzdeye ulaştığında (örneğin %20) meydana gelir.

Düz (Flat) – Fiyatın aynı düzeyde kaldığı ve büyüme ya da düşüş göstermediği dönem.

Fiyat boşluğu (Gap) – Bir işlem periyodunun açılış fiyatıyla, bir önceki işlem periyodunun kapanış fiyatı arasındaki eşitsizlik nedeniyle kotasyon grafiklerinde ortaya çıkmış boşluklardır. Bu, beklenmedik sebepler yüzünden meydana gelebilir. (Örneğin, hafta sonunun bitimi sonrası.)

Fiyat teklif edilmiş para birimi (Quoted currency) – Döviz çiftinde ikinci sırada bulunan para birimi. Temel para biriminin fiyatı, onun sayesinde değişime uğrar.

Gösterge / İndikatör (Indicator) – Fiyat hareketlerinin bilgisayar analizinde kullanılan araçlar. Teknik analizde faydalanılan istatistiksel verilere dayanır.

Gün içi işlem (Day trading) – Bir günün içinde tamamlanan işlemlerdir.

Haberlere göre yatırım (News trading) – Önemli ekonomi haberleri çıktığında oluşan fiyat boşluklarından kâr elde etmeye odaklanan bir tür işlem sistemi türü.

Hacim (Volume) – Belirli bir dönemde işleme koyulan yatırım aracı miktarı.

Hedging – Bir yatırım aracının kullanımıyla riski azaltmaya denir. Bu yatırım aracıyla ya da oluşturduğu para akışıyla ilişkilendirilmiş, olumsuz piyasa faktörlerinin fiyatına etki ettiği başka bir yatırım aracıyla bağlantısı vardır.

Hesap (Account) – Kullanıcı ve sistemdeki diğer ögeler hakkında bilgiler içeren veri tabanı kayıtlarına denir.

İşlem terminali (Trading platform) – Bilgisayar ya da başka bir haberleşme cihazından işlem yapılmasını sağlayan yatırımcı programıdır.

İzleyen stop (Trailing stop) – Piyasa durup geçene kadar zarar durdur seviyesini belirli bir mesafeden şu anki fiyata "çeken" bir araçtır. Güçlü bir tek taraflı fiyat hareketi durumunda işe yarar.

Kablo (Cable) – Sterlinin argodaki adı. Bu adın verilme sebebi, ilk kotasyonların 19. yüzyılda Amerika'ya Atlantik'ten geçen bir kablo yoluyla gönderilmesidir.

Kaldıraç (Leverage) – Meblağnın bir kısmına sahip olan birinin daha büyük meblağlarda işlem yapmasını sağlayan araç. Örneğin 1:100 kaldıraçla sermayenizde yalnızca 1.000 USD olmasına rağmen 100.000 USD hacimlik işlem yapabilirsiniz.

Kâr (Profit) – Yatırım ya da işlem sonucunda, tüm masraflar çıkarıldığında bakiyede görülen olumlu artış.

Kâr al (Take profit) – İşlem yaparken kârı sabitlemeye (almaya) yardımcı olan bir çeşit bekleyen emir.

Kayma (Slippage) – Emrin verildikten uygulanmasına kadar geçen sürede meydana gelen piyasa hareketleri miktarı. Emirlerin, emirde belirtilene kıyasla daha iyi ya da kötü fiyatta uygulanması durumuna denir. Bu durum, yüksek piyasa volatilitesinde görülebilir.

Kilit (Lock) – Bir yatırım aracının aynı anda tam tersi yönlerde iki açık pozisyona sahip olmasına denir.

Kısa pozisyon (Short) – Satım pozisyonu. Piyasa fiyatı düştükçe kârı artar.

Kiwi (NZD) – Yeni Zelanda para biriminin (Yeni Zelanda doları) argodaki adı.

Likidite (Liquidity) – Bir varlığın, başka bir varlığa değişme özelliği. Daha yüksek likidite, fiyatta görülen kayda değer gelişmelerden etkilenmeden büyük işlemler yapma imkânı sağlar.

Lot – Belli bir aracın işleme koyulmasında kullanılan belirli miktardaki birim ya da varlık tutarı. (Döviz çiftlerinde, bir standart Forex lotu, temel para biriminin 100.000 birimidir.)
  • standart lot büyüklüğü – 1 lot – temel para biriminin 100.000 birimine eşittir;
  • mini lot büyüklüğü – 0,1 lot – temel para biriminin 10.000 birimine eşittir;
  • mikro lot büyüklüğü – 0,01 lot – temel para biriminin 1.000birimine eşittir.

Majörler (Majors) – Ana döviz çiftleri: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, GBP/JPY, EUR/JPY ve USD/CAD.

Makas (Spread) – Bir para biriminden diğer para birimine olan Alış ve Satış fiyatının arasındaki gerçek zamanlı fark.

Market dışı kotasyon (Non market quotation) – Şu koşullara uyan kotasyona denir:
  • kayda değer bir fiyat boşluğunun varlığı;
  • fiyat boşluğu formasyonuyla kısa bir süre içerisinde fiyatın ilk hâline dönmesi;
  • bu kotasyonun ortaya çıkmasından önce hızlı fiyat dinamiğinin olmaması;
  • bu kotasyonun ortaya çıktığı sırada yatırım aracının kurunu gözle görülür bir şekilde etkileyebilecek önemli bir ekonomi haberinin olmaması.

Merkez banka (Central bank) – Ülkesinin hükûmetine ve ticaret bankalarına finansal hizmet sunan banka.

Mum (Candlesticks) – Yatırım araçlarının kur değişiklik grafiklerini göstermek için kullanılan yöntemlerden biri.

Otomatik işlemler (Automated trading) – Özel programların belirli bir sistemde, yatırımcının adına ama yatırımcının katılımı olmadan emirleri uyguladığı işlem yöntemidir.

Özsermaye (Equity) – Yatırımcının o anki hesap durumunu nitelendiren bir gösterge. Şöyle hesaplanır: Özsermaye = Bakiye + Alacak + Kısa Vadeli Kâr - Kısa Vadeli Zarar.

Para yatırma (Deposit) – Daha fazla işlem yapmak için hesaba eklenen kaynak.

Pip – bir finansal aracın fiyat değişikliğinin ölçü birimleri (0.0001). Örneğin, fiyat 1.30000'den 1.30010'a değişirse 1 pip kazanır. Lütfen puan ve pipin farklı birimler olduğunu unutmayın, 1 pip = 10 puan olduğunu dikkate alın.

Puan, bir finansal aracın fiyat değişiminin en küçük ölçüsüdür (0, 00001). Örneğin, teklif 1.30000'den 1.30001'e değişirse 1 puan artmıştır.

Piyasa Emri (Market Execution) – Emrin her hâlükârda uygulandığı emir uygulama yöntemidir. Eğer emrin verildiği sırada fiyat değişirse emir yeni, değişmiş fiyatta uygulanır.

Piyasa yapıcı (Market maker) – İşlemlerinin tüm piyasa hacminde büyük rol oynaması sebebiyle, mevcut döviz kurunu belirleyen büyük banka ya da mali kurumlara denir.

Pozisyon (Order) – Müşterinin belli bir kurda işlem yapma (bir para birimiyle başka bir para birimi alma ya da satma) talimatı. Emir açıldıktan sonra, kârı ya da zararı sabitlemek için kapatılması gerekir.

Pozisyon açma (Order opening) – Kotasyonun olumlu bir yönde değişmesiyle kâr elde etmek için yatırım araçlarının belli bir hacimde alınması ya da satılması. İşlem sonuçlarının sabitlenmesi için emrin kapanması gerekir.

Pozisyon kapama (Order closing) – Yatırım araçlarını alma / satma işlemini geri alıp açılış pozisyonunda alınan / satılan hacmi tazmin etme süreci.

Risk dağıtımı – Yatırımları farklı yatırım araçları ya da yatırım nesnelerine dağıtarak riski azaltmayı amaçlayan bir strateji.

Satış Fiyatı (Ask) – Bir para birimini satın alabileceğiniz fiyat. Satış fiyatı, Alış fiyatından (bid) yüksektir.

Satış limit (Sell limit) – Mevcut fiyat seviyesinden daha yüksek bir fiyata satmak için verilen bekleyen emir (şu ankinden daha pahalıya sat). Bu emir, fiyatın belli bir seviyeye ulaştıktan sonra düşmeye başlayacağı beklentisiyle verilir.

Satış stop (Sell stop) – Mevcut fiyat seviyesinden daha düşük bir fiyata satmak için verilen emir (şu ankinden daha ucuza sat). Bu emir, fiyatın belli bir seviyeye düştükten sonra düşmeye devam edeceği beklentisiyle verilir.

Scalping – bir yatırımcının kısa bir süre içinde (hatta birkaç saniye) çok sayıda emir gerçekleştirdiği ve birkaç puan karı sabitlediği bir yatırım stratejisi.

Swap – Açık işlem pozisyonunun geceye aktarılması için alınan ücret. Fon, hesaba aktarılabilir / hesaptan kesilebilir.

Swissy (СHF) – Swiss frankının argodaki adı.

Teknik analiz (Technical analysis) – Piyasanın hafızası olduğu ve gelecekteki değişimlerin geçmişteki davranış örüntülerinden etkileneceği gerçeğine dayandırılarak tahminlerin yapıldığı bir tür piyasa analizi.

Temel analiz (Fundamental analysis) – Öngörülerin mali piyasadaki haberlere göre yapıldığı bir çeşit piyasa analizidir. Yani piyasa hareketini tahmin etmek amacıyla ekonomik ve politik bilgilerin analizidir.

Temel para birimi (Base currency) – Döviz çiftinde ilk sırada bulunan para birimi. Tüm işlemler temel para birimiyle yapılır.

Teminat (Margin) – Kaldıracın yardımıyla işlemin gerçekleşmesi için gereken teminat. Örneğin, kaldıraç 1:100, emir hacmi ise 10.000 USD ise, marjin 100 USD'dir.

Teminat Çağrısı (Margin Call) – Yatırım hesabında çok az fon kaldığını ve olumsuz bir piyasa hareketi durumunda, durdurmayla (stop out) karşılaşabilineceğini gösteren bir bildirimdir. Bu bildirim, yatırım hesabında kalan fonla marjin arasındaki fark belli bir yüzdeye ulaştığında (örneğin %40) gönderilir.

Тrend – Bariz bir şekilde tek yönlü olan piyasa hareketi (yukarıya – boğa, aşağıya – ayı, yana – düz)

Uzman Danışman (Expert Advisor) – Önceden belirlenmiş algoritmaya göre yatırımcının katılımı olmadan işlem yapan otomatik bir sistemdir (betik).

Uzun pozisyon (Long) – Alım pozisyonu. Piyasa fiyatı büyüdükçe kârı artar.

Volatilite (Volatility) – Döviz kuru değişiminin gücü.

Zarar durdur (Stop loss) – İşlem yaparken kaybı sınırlayan bir çeşit bekleyen emir.

Yatırım aracı (Financial instrument) – Finansal çevrelerdeki piyasa ürün türüdür. (Örneğin para birimi, hisse, future, opsiyon vb.)

Yeniden fiyatlandırma (Requote) – Emir verme sürecinde meydana gelen fiyat değişikliklerini gösteren bir işlem terminali bildirimi. Bu durumda, yeni fiyatı kabul edebilir ya da emrin uygulanmasını iptal edebilirsiniz. Yeniden fiyatlandırma, Anlık Emir özelliğine sahip hesaplarda görülür.